top of page
posture balance_edited_edited.jpg

מנגנון הכסא

תמונה1.png

מנגנון מסונכרן משקל

זוויות הטיה - משענת גב °20 / מושב °6.5

נעילת הטיה של משענת הגב 3 מצבים, על ידי כפתור המשיכה-לחיצה

כוונון גובה לפי ידית

הגדרת מפעל COMFORT

מסילות הזזת מושב קדימה ואחורה

 

 

תמונה2.png

מנגנון הטיה מסונכרן

זוויות הטיה - משענת גב °23 / מושב °10

נעילת הטיה של הגב האחורי או - 5 מצבים, על ידי מנוף

הגבלת נסיעות משענת הגב

כוונון גובה לפי ידית

כפתור צד מהיר לכיוון מתיחות התנגדות משענת גב (7 צעדים)

 

 

26.jpg
bottom of page