top of page

המבנה האופטימאלי של מסעד הגב

המבנה של מסעד הגב חייב לתמוך בעמוד השידרה לאורכו וכמו כן לאפשר תנועת כתפיים לאחור ל"חילוץ עצמות"

הקו התכנוני של והמבנה הייחודי של מסעד הגב של כסאות Posture Balance , המיובאים לישראל מאוסטרליה, נותנים מענה מושלם לתמיכה לאורך עמוד השידרה.

המבנה של מסעד הגב הולך ונהיה צר באיזור השכמות והכתפיים בשביל לאפשר תנועה חופשית.

כמו כן, חשוב שתהיה מעט גמישות דינמית של מסעד הגב ביחס למושב גם במצב נעילה, דבר שלא תמיד קיים בכסאות שמתהדרים בתואר כסא אורטופדי או כסא ארגונומי.... הכסאות של Posture Balance מתוכננים לרמה המדוייקת של תנועה דינמית זו"מושב רשת" לעומת מושב "סופג"

מבחינה פיזיקאלית, קיים הבדל גדול בין מושב עשוי "בד רשת" לבין מושב "סופג", "הרשת" פרושה על מסגרת מתכת והסיבים שבה נמתחים בזמן הישיבה (כמו טרמפולינה) ולכן השקיעה, המתיחות והטופולוגיה שהבד מקבל מושפעות מ

Comments


bottom of page